Skip to main content

Vergoedingen voor particulieren        

  1. Mijn praktijk is aangesloten bij de NFG, de Nederlandse Federatie voor Gezondheidszorg en het RBCZ. Dat betekent, naast een kwaliteitswaarborg, dat counseling mogelijk (deels) vergoed wordt door de zorgverzekeraar. Vergoedingen vinden plaats vanuit de aanvullende verzekering en de vergoeding valt onder het kopje alternatieve zorg: complementaire psychosociale hulpverlening. De meeste zorgverzekeraars vergoeden gedeeltelijk de kosten. Klik hier voor de vergoedingsmogelijkheden per zorgverzekeraar op de website van de NFG. Wanneer je voor jouw situatie duidelijkheid wilt, neem dan contact op met je eigen zorgverzekeraar.
  2. Of controleer in je CAO of er een coaching- of opleidingsbudget is opgenomen. Dit bedrag is ieder jaar voor jou gereserveerd vanuit het bedrijf. Overleg met je werkgever of het budget kan worden besteed aan coaching.
  3. Heb je geen CAO? Vraag bij je leidinggevende of directeur of HR manager (afhankelijk wie over het opleidingsbudget gaat) na of er beschikking is over een opleidingsbudget.
  4. Een andere mogelijkheid is dat je de coachingskosten kunt aftrekken bij de Belastingdienst. Zie hieronder wat de Belastingdienst schrijft (bron: Belastingdienst 2018):

“Maak je kosten voor een opleiding of een studie? En geldt voor jou het volgende?:

  • U of uw fiscale partner maken de kosten voor uw studie of die van uw fiscale partner. Kosten voor de studie van uw kind mag u niet aftrekken.
  • De opleiding of studie is gericht op uw (toekomstig) beroep.
  • Er is sprake van een leertraject. Dat betekent dat u kennis opdoet onder begeleiding of toezicht. Toevoeging Key2Change: Begeleiding mag ook een coach zijn.”

Belangrijk: Key2Change is niet de begunstigde van de belastingaftrek en geeft u geen garanties over de toepasbaarheid in uw situatie. Neem bij twijfel contact op met uw belastingadviseur, boekhouder, accountant of de belastingdienst.

Vergoedingen voor bedrijven

  1. Wanneer je als bedrijf de kosten voor counseling of coaching betaald van een medewerker zijn deze volledig aftrekbaar bij de belasting. Naast teruggave van de BTW kun je de kosten van het counseling – of coachingstraject volledig als bedrijfskosten opvoeren, zonder drempel of andere beperkingen. Je bedrijfsvorm (vof, bv, nv) heeft geen invloed op de aftrekbaarheid.

Investeren in de ontwikkeling van je medewerker is niet alleen fiscaal heel aantrekkelijk, maar ook kostenverlagend voor het verzuim.

Kijk voor meer informatie op de site van de belastingdienst of neem contact op met je belastingconsulent, accountant of belastinginspecteur.

  1. In diverse CAO’s is een opleidingsbudget vastgesteld wat kan worden ingezet voor coaching. Ben je medewerker bij een organisatie en benieuwd of coaching vergoed wordt vanuit jouw CAO. Kijk in de CAO van de branche voor de hoogte van het budget.
Chat openen
Hi 👋

Kan ik je misschien ergens mee helpen?

Liefs Mariëlle